Scannen en zoeken, maak je leven makkelijker..."

Wat is Envantera ?

Het is een Cloud Based Digital Document archiveringssysteem. In het archiveringsproces, dat begint met het overbrengen van de bestaande fysieke documenten naar het systeem door foto's te maken of te scannen, worden de documenten die de server bereiken onderworpen aan OCR (Optical Character Recognition) -bewerking. Na de transactie worden afgedrukte documenten overgedragen naar de database met een slaagpercentage van 90% -95%. Via deze processen kunt u zoeken naar een woord- en woordgroep die in de documenten is geschreven en heeft u toegang tot de originele documenten.

Veiligheid met Envantera

Van de gegevens van de computer van de eindgebruiker naar de server wordt een back-up gemaakt door de gegevens op de computer van de eindgebruiker te versleutelen. Op deze manier zijn bedrijfsdocumenten alleen toegankelijk via Envantera.

Delen met Envantera

U kunt de documenten die u hebt gescand veilig delen of naar het systeem verzenden. U kunt rechten voor Bekijken, Afdrukken, Downloaden en Verwijderen aan de gedeelde persoon geven en de acties opgeven die in het bestand moeten worden uitgevoerd. Wanneer een bestand aan het systeem wordt toegevoegd, zal het bestand zichtbaar zijn in overeenstemming met de relatie manager-werknemer.

U kunt ook de snelkoppelingen zien van de bewerkingen die u op het systeem kunt uitvoeren, de lijst met ongelezen documenten en de eerdere bewegingen die we het LOG-bestand noemen. Managers kunnen hun eigen en onderstreepte logboeken bekijken.